vastgoedmakelaar worden.

meisje met kroon
ZELFSTANDIG VASTGOEDMAKELAAR WORDEN OF BEDIENDE?

Als je vastgoedmakelaar wil worden en je je die titel wil toe-eigenen, kan je niet om een BIV-erkenning heen, zowel voor activiteiten in hoofdberoep als in bijberoep. Om die erkenning te krijgen, moet je aan enkele vereisten voldoen en moet je een erkenningstraject doorlopen. Wie als bediende voor een erkend vastgoedmakelaar werkt, heeft zelf geen BIV-erkenning nodig en valt steeds onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van een makelaar. Bedienden die ook bestuurder, zaakvoerder of vennoot zijn, worden daarentegen "op onweerlegbare wijze vermoed" de activiteit als zelfstandige uit te oefenen en hebben wél een BIV-erkenning nodig.

Als je je aanvraag om vastgoedmakelaar te worden indient, zal je moeten aangeven welke activiteiten je wil gaan doen: bemiddeling (verkoop en verhuur), syndicschap (beheer) en/of rentmeesterschap. Deze keuze is erg belangrijk en op verschillende manieren bepalend voor je stage.

VEREIST DIPLOMA
Vastgoedmakelaars in spe kunnen we een vastgoedopleiding aan een hogeschool of een ondernemersopleiding “Vastgoedmakelaar” bij Syntra zeker aanraden. Toch is elk Bachelordiploma van minimum niveau 6 in het Europees kwalificatiekader (EQF) toegelaten om de stap te wagen. Concreet voor Belgische diploma’s: als je geen vakspecifieke opleiding hebt gehad, moet je minstens over een Bachelor beschikken. Er is één uitzondering voorzien op deze diplomavereiste: wie vóór oktober 1993 het beroep van vastgoedmakelaar gedurende een bepaalde periode heeft uitgeoefend en dit kan aantonen, hoeft geen diploma voor te leggen, maar moet desalniettemin de stage vervolmaken.

Concreet kan je met één van de volgende documenten het traject aanvatten om vastgoedmakelaar te worden:

  • een diploma van het hoger onderwijs van minimum niveau 6 in het EQF;
  • een hieraan gelijkwaardig getuigschrift uitgereikt door een examencommissie van de Staat of van een Gemeenschap;
  • een diploma van ondernemingsopleiding dat overeenstemt met het beroep van vastgoedmakelaar;
  • een opleidingstitel uit een andere lidstaat die toelaat om daar tot het beroep van vastgoedmakelaar te worden toegelaten, of deze activiteit daar uit te oefenen.

De details vind je in het koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar.

 

Zin om vastgoedmakelaar te worden bij een erkend kantoor ? Soliciteer met de gepaste CV en maak er één met : Online cv maken & sollicitatie tips